S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Marianna Medvecova
SNP 296
Prakovce
napíšte nám
FB: M&M fashion

TOVAR V AKCII

naša cena 13,20 EUR
skladom
naša cena 11,90 EUR
skladom
naša cena 9,70 EUR
skladom

ANKETA

Ako sa vám páči tento eshop/blog? Ako ste spokojný s objednaným tovarom?

Nadmieru som spokojný. Určite odporúčam! 35% Ide to, pekný eshop! 21% Nie príliš, má to svoje nedostatky. 15% Vôbec nič sa mi nepáči. 29%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Informácie o prevádzkovateľovi: M&M fashion

Prevádzovateľom internetového obchodu M&M fashion je:
Marianna Medvecová,
SNP 296,
Prakovce 05562

Tel. číslo: 0907961114
mail: mmfashion.eshop@gmail.com
IČO: 46438254
DIČ: 1084318939
IBAN: SK8809000000005075516338
BIC: GIBASKBX
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa


OBJEDNÁVKA 

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému písomnou formou: emailom (vrátane objednávky cez eshop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú, ale v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, alebo zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovnú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, email, fyzická a právnická osoba odnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia aj objednávky (obednávka prostredníctvom eshopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej dopravu).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kotaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, ktorý sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať písomnou formou na email: mmfashion.eshop@gmail.com

 

I. DODACIE LEHOTY

1. Dodacie lehoty sú pre všetky druhy produktov rovnaké. Termín dodávky, alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 dní od dátumu overenia objednávky. V okamihu expedovania zásievky sú Vám na email doručené informácie. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť.  V tomto prípade Vás vopred upozorníme na email, alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
3. Pri odoslaní Vaše objednávky Vám pošleme potvrdzujúci email, v prípade, že Vám tovar do 3 dní nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky ju nájdeme a vyriešime to.
4. V prípade, že Vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na Vašej dodacej pošte s tým, že do schránky Vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 10 dní.

 

II. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje:
1. Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu vrámci Slovenskej republiky.
2. Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas namipulácie prepravej spoločnosti.
3. Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
4. V prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a podobne.), predovšetkým pri vyššej cene objednávky (nad 80€) a viac žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predávajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ povežuje objednávku za neplatnú.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
4. Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalosti, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpi vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode M&M fashion. Kupujúci prehlasuje, že z obchodnými podmienkami je oboznamený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
3. Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


V prípade, že si kupujúci na základe záväznej objednávky zásielku na dobierku neprevezme z rôzných dôvodov, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10€. Objednávateľovi budú zaslané všetky potrebné informácie a možnosti zaplatenia zmluvnej pokuty doporučene na adresu, ktorú uviedol pri objednávke, s povinnosťou uhradenia do 5 kalendárných dní. V prípade, že objednávateľ pokutu neuhradí, pohľadávka bude postúpená tretej strane,  ktorá ju bude mimosúdnou cestou vymáhať. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovné doručenie objednávky a môže si vyžiadať zaplatenie objednávky vopred na účet. Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správanie si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno- predajný vzťah.

 

III. CENY TOVARU

1. Ceny uvedené v internetovom obchode M&M fashion sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar si prosim neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. 
2. Cena tovaru je uvedená bez DPH, keďže predávajúci nie je platcom DPH.
3. V cene tovaru nie je započítané poštovné.
4. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a zároveň slúži ako dodací a záručný list.


IV. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

1. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
2. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
3. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v eshope alebo pri inom spôsobe komunikácie.

Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Dobierka: Objednaný tovar zasielame kurierskou spoločnostou, alebo slovenskou poštou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.  Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu kurierovi, ale pracovníčke na pošte.
b) Platba vopred prevodom na účet: Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri dokončovaní objednávky zaškrtnúť kolonku platba vopred na účet. Následne Vám príde email, kde budú potrebné údaje k platbe. Po úhrade bude hneď tovar odoslaný na uvedenú adresu. Tovar zasielame kurierskou spoločnosťou, alebo slovenskou poštou. Pri platbe na účet musí byť platba vykonaná do troch dní, inak sa zmluva automaticky ruší.


4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objendávky.
V. PREBERANIE TOVARU 


1.  Spotrebiteľ sa zavezuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  Zápis o škode na zásielke.  Akékoľvek neskôršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3.  Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej sumy a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kupnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkt a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávanený požadovať splnenie záväzkou, najmä uhradenie ceny za produkt a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom, alebo jeho splnomocencom.VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku a to iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je  možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom).
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.   Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomou formou , musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale spolu s NEODSTRIHNUTOU VÍSAČKOU!!
Spolu s prodkuktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predávaného produktu  (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a podobne.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou s av tomto prípade berie listina o ostúpení od kupnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
PRODUKT SA NEVRACIA NA DOBIERKU. TAKTO ZASLANÝ PRODUKT SA NEPRIJÍMA ALE VRACIA SPäŤ.
3.  Pri dodržiavaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 pracovných dní od odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, alebo za služnu, alebo preddavok vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku najmä v týchto prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu, alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jedho vlastnosti nemožno vrátiť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
a) produkt sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať.
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu.
c) vystavená cena produktu bola chybná.VII. VRÁTENIE PEŇAZÍ


Podľa §7 zákona 102/ 2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti: Marianna Medvecová, SNP 296, Prakovce 05562. V originálnom balený, kompletný, nepoužívaný a nepoškodený spolu s neodtrihnutou vísačkou. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákaznik. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar späť vrátený na dobierku. Cena za tovar, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr do 14 dní od doručenia. Kupujúci je povinný vrátiť tovar bezodkladne po odstúpení zmluvy spolu s faktúrou, alebo jej kópiou. V prípade, žeje tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahrad predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátenia titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK


Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty spontrolovať či nie je zásielka  poškodená. V prípade rozsiahlého poškodenia (roztrhaný obal, deformácia a iné..) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis- protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie spôsobené v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadí záručnými podmienkami konkretného tovaru a Občianským zákonníkom. Podľa občianského zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. V prípade reklamácií zašle kupujúci tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kuujúceho- spiatočná adresa, tel. číslo, email. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude takáto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstraniteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu prípadne vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude vada tovaru neodstraniteľná a predávajúci nebude mať k dispozícií nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákazníkovi plná cena, ktoru zaplatil najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho časti z dôvodu zanedbania jeho údržby,
- používania tovaru v podmienkách, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napríklad: pádom, alebo nárazom,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou ( neodborné opravy alebo úpravy),
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne upravený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje  na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémných a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, max však do 30 dní od dátumu uplatnenej reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu vybavenie reklamácie. Ak reklamácia bola v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou  tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátuu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí a oprávenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácií. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžte informovať o stave Vašej reklamácie prostredníctvom emailu: mmfashion.eshop@gmail.comZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlí zisk, stratu príležitostí alebo žiadné iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmenky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej Republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenie tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahuk predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov zákona o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zasielkovoom predaji č. 108/2000 Z.z. znení neskorších zmien a predpisov, zostávajp týmto podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianského zákonníka.
Predávaúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, email (vrátane ručnej vypísanej objendávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 


NjcxYzdhZ